Make your own free website on Tripod.com

 

عربيעבריתEnglish

דף ראשיעל העמותהפרויקטיםקורסיםמרכז מידעמבט לעולםגלריהצור קשר

 

רקע כללי

מטרות ויעדים

צוות המרכז

תוכניות ופעילויות

מידע לתלמיד

 

 

 


 

מטרות

 מרכז מידע והכוונה להשכלה גבוהה יפעל להעלאת הנגישות להשכלה גבוהה ומתן ייעוץ וכלים הן לבחירת מקצוע והן להכוון תעסוקתי לצעירים וצעירות מהקהילה הערבית-בדואית בנגב. זאת על ידי מתן מידע מהימן אודות השכלה גבוהה ומידע לגבי תחומי עיסוק ותעסוקה בהתאם לכישורי הצעירים, לכל אחד ואחד בצורה אינדיווידואלית. לצעירים יינתן הכוון לימודי לבחירת מקצוע הלימודים והעלאת המודעות לחשיבות ההשכלה הגבוהה כדרך לקידום אישי וחברתי. פועל יוצא של פעילויות אלה יהיה העלאת שיעור הסטודנטים מקרב החברה הבדואית בנגב במוסדות להשכלה גבוהה, עלייה במספר המסיימים בהצלחה את לימודיהם ושילובם במעגל התעסוקה.

 *   *   *   *   *

 • צמצום אחוז הסטודנטים שמחליפים מקצוע. כ—66% מהסטודנטים הבדואים מחליפים מקצוע אחרי שנה אחת של לימודים וכך הם מבזבזים שנה מחייהם וגם המון כסף הולך לאיבוד.

 • עידוד ההשכלה גבוהה בקרב הבנים והבנות כאחד. והקניית מודעות רבה בקרב האוכלוסיה לחשיבות המשך הלימודים ע"מ ללמוד ולרכוש מקצוע עתידי.

 • לספק מידע חיוני עבוד כל תלמידי התיכון בנגב או ע"י נוכחות שלו במרכז או בטלפון. מידע חיוני כמו: תאריכי הרשמה למוסדות האקדמיים, תאריכי בחינת פסיכומטרי ואמי"ר, תנאי קבלה ועוד... הרבה תלמידים מפספסים שנת לימודים בגלל שלא ידעו על תאריכי ההרשמה.

 • חשיפת התלמידים למגוון הרחב של מקצועות הלימוד בכל המוסדות האקדמיים הן ע"י ארגון סיורים במוסדות אלו והן ע"י הבאת נציגי המוסדות לבתי הספר בימי העיון.

 • הקניית כלים מתאימים לכל הסטודנטים הבדואים שלומדים/או רוצים להתקבל ע"מ שיוכלו להתמודד בהצלחה בזמן הלימודים. ובכך לצמצם  את מס' השנים הרב שלוקח לסטודנטים הבדואים לסיים את לימודים (בממוצע סטודנט בדואי לומד שנה יותר מסטודנט יהודי).

 • כמו- כן לצמצם את אחוז הנשירה של הבנות מהמוסדות האקדמיים לאחר שנה (28%).

 • העלאת אחוז הסטודנטים הזכאים לבגרות להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה. רק כ- 61% מהתלמידים הבדואים שזכאים לתעודת בגרות מלאה, עונים על הקריטריונים של תנאי הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. במגזר היהודי 84%.

 *   *   *   *   *

יעדים:

מרכז המידע ישים דגש על שיפור הקשר עם בתי הספר והמועמדים להשכלה גבוהה מקרב כלל האוכלוסייה הבדואית בנגב וזאת על ידי קיום ימי עיון, סדנאות והרצאות בכל הישובים הבדואים בנגב.

 • חיזוק בנות ובנים כאחד לקראת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

 • חיזוק הצוותים החינוכיים בבתי הספר בנושא השכלה גבוהה.

 • העלאת המודעות למגוון רחב של מקצועות לימוד כולל מקצועות לא אקדמיים.

 • שיפור מיומנויות הלמידה של המועמדים לקראת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

 • שיפור היכולת לבחירת מקצוע מתאים לנטיות האישיות והרצונות של המועמדים.

 *   *   *   *   *

קהל היעד:

מרכז המידע ממוקם ברהט ומעניק את שירותיו לכלל האוכלוסייה הבדואית בנגב, בדגש על תלמידי תיכון ונרשמים למוסדות להשכלה גבוהה. בכל שנה מסיימים תיכון כ – 2000 צעירים וצעירות ב – 17 תיכונים שונים ברחבי הנגב. מדי שנה נוסף בממוצע עוד תיכון חדש אחד בקהילה וזאת הודות לקצב ריבוי טבעי מהגבוהים בעולם.

 

 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Created by Gehad Alafenish

 Copyright © 2008 . All Rights Reserved