عربيעבריתEnglish

דף ראשיעל העמותהפרויקטיםקורסיםמרכז מידעמבט לעולםגלריהצור קשר

 

ילדים

נוער

נשים

 


 

הפרויקטים של הילדים

 

*תגבור לימודי לילדים נזקקים

*בית ספר ללימודי אנגלית

*בית ספר לקראטה וכדורגל

*פרויקט איכות הסביבה

*תיאטרון

*אומנות

 

*  *  * 

 

פרויקט תגבור לימודי לילדים נזקקים

הפרויקט הינו בית ספר למיומנויות למידה ותגבור לימודי שמיועד לילדים מתקשים בלימודיהם ובמצב סוציו אקונומי נמוך משכונות שונות מרהט . הפרויקט מקנה תמיכה בילדים בנושאים הקשורים ישירות ללימודיהם,  ומספק להם מסגרת תומכת, אווירה של בית חם, ומסייעת להם לעבור קשיים ומכשולים שונים בחייהם הרגשיים והשכליים. חשיבות התמיכה בבית ספר זה היא רבה גם מבחינת התמיכה במשפחותיהם של הילדים, הנמצאות בקשיים כלכליים. תמיכה בהורים תגדיל את תמיכתם בילדיהם וכך נצליח לחנך דור נוסף של ילדים עם סיכוי לעתיד טוב יותר. הפרויקט מקנה הזדמנות שווה לילדים לשחק וללמוד במטרה לאפשר התפתחות רגשית, שכלית וחברתית בריאה ומאוזנת גם לילדים משכבות סוציו-כלכליות נמוכות בתוך החברה הערבית הבדואית בנגב בכלל וברהט במיוחד. הפרויקט כולל בתכניתו לימודים, שיעורי ספורט בכדורגל וקראטה וכמו כן שעה חברתית. כמו כן הילדים לומדים מתמטיקה, שפות ואיכות סביבה. הפרויקט מועבר בשלושה בתי ספר ברהט ובמרכז הקהילתי לשכבת ילדים מכיתות ד'-ו' בשלושה מפגשים שבועיים.

 

 

פרויקט בית ספר ללימוד אנגלית

הפרויקט מועבר לקבוצות ילדים מתי ספר יסודיים מרחבי העיר רהט בשני מפגשים שבועיים. הפרויקט מקנה למשתתפים למידה וחיזוק בשפה האנגלית כאחד המכשולים בפני מרבית תלמידי המגזר הערבי. הילדים שמשתתפים בפרויקט  הינם בעלי רמת אנגלית וידע טוב, וראינו לנכון להשקיע בהם כדחיפה חשובה לעתיד טוב יותר. הילדים נחשפים לשפה האנגלית על כל גווניה, שמיעה, קריאה ודיבור. הפרויקט מועבר ע"י סטודנטים לאנגלית מהארץ ומחו"ל שנותן את פירותיו בצורה מאוד מרשימה.

 

 

פרויקט בית ספר לקראטה וכדורגל

מדובר בפרויקט כדורגל שמיועד ל 50 ילדים במחסות מועדון כדורגל מכבי –תל אביב וכמו כן פעילות של שתי קבוצת קראטה בנים ובנות שנהנים ממגוון פעילויות בתחום זה בשני מפגשים שבועיים. בנוסף לזה הילדים נהנים מהעשרה לימודית שמוסיפה להם הנאה ואושר. הספורט על כל גווניו מהווה, בנוסף למשחק ולהנאה בו ,גורם המשפיע באופן ניכר על הישגי הילדים בבית ספר ומעודד את הצמיחה הנכונה שלהם. עקב המחסור הנרחב במתקני ספורט ברהט, רוב הילדים לא נהנים מכל פעילות בענף הזה, מה שיוצר מצב שרק מספר קטן של ילדים מקבלים את האפשרות להשתלב בפעילות ספורט נרחבת.

 הפעילות מועברת ע"י מדריכים מקצועיים בעלי תעודה ממכון וינגייט שצברו שנים של נסיון בענף הכדורגל והקראטה.

 

 

פרויקט בית ספר ללימודי טבע ואיכות הסביבה

החוג מופעל לתלמידי כיתות ד'-ו' בשני מפגשיים שבועיים בבית ספר יסודי  סלאח אל דין ברהט, שמטרותיו טיפוח למידה עצמאית, מיומנות עבודה בצוות, העלאת המודעות לנושאי איכות הסביבה, הכרת גורמים לזיהום אוויר, מים וטבע. הפרויקט מקנה לילדים המשתתפים ידע בסיסי בגיאוגרפיה על כל ענפיה וכמו כן פיתוח הבנה ויכולת ניתוח תהליכים מרחביים. הצורך בהפעלת פרויקט זה בא על הרקע של הגידול העצום של אוכלוסיית העולם ותהליך התיעוש שאפיינו את המאה ה-20, האיצו את תהליך העיור שנמצא בעיצומו במדינות המתפתחות ובשיאו במדינות המפותחות.

הילדים נחשפים גם כן לזיהום האוויר והסביבה שנגרמו ממפעלי תעשייה, כלי רכב ותחנות לייצור חשמל המזהמים והפוגעים בכדור הארץ ובאוכלוסייתו בהווה, ומהווים סכנה לקיומם בדורות הבאים: פגיעה בבריאות, פגיעה בחי ובצומח, מדבור, הצפות של יישובים שעל קו החוף. עצם חקר הנושא על ידי התלמידים אזרחי המחר, מביא להגברת המודעות שלהם לחלקם ביצירת התופעה של זיהום האוויר, ולהתגייסותם לפעולה לצמצום מימדיה. כמו כן הילדים נחשפו לנושאי לימוד שונים כמו: מערכת האוויר, מערכת המים, מיחזור, נייר, פלסטיק וזכוכית. החוג מועבר על ידי מנחה מקצועי שמתמחה באיכות הסביבה.

 

 

פרויקט בית ספר לתיאטרון

הפרויקט מופעל ל 20 ילדים בעלי פוטינציאל בפגישה שבועית אחת בתחום התיאטרון אשר כולל יצירה שכוללת את כל המרכיבים של החיים עצמם – תנועה, דיבור, יחסים, רגשות, תהליכים ובעיקר קונפליקטים בין האדם לעולם הסובב אותו. התיאטרון נחשב לאחד הכלים הפופולריים ביותר הן ככלי טיפולי והן חינוכי לימודי כאשר נתנו את האפשרות למספר מיוחד של ילדים להתמצות בתחום הזה שעזר להם לפתח כשרונות שתמונים בהם.

 

 

פרויקט החוג לאומנות ויצירה

הפרויקט מופעל בהשתתפות מספר ילדים בנים ובנות משכונות שונות מרהט בעלי כשרונות אומנותיים ויצירתיים מיוחדים שטעונות טיפוח וזה בשתי פגישות שבועיות. הילדים אופיינו כקבוצה מיוחדת בעלת כשרונות גבוהים באומנות, יצירה, וציור. ראינו לנכון לסייע בפיתוח הכשרונות אשר תמונים בהם על ידי סיפוק הצרכים הבסיסיים ליישום פעילות זו. הילדים הביעו שמחה רבה בהשתתפות בחוג זה אשר גרם להם לפתח כשרונות שונים ומעצים אותם רבות בנושאים מגוונים בתחומי יצירה ואומנות.

 

 




 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Created by Gehad Alafenish

 Copyright © 2008 . All Rights Reserved