Make your own free website on Tripod.com

 

عربيעבריתEnglish

דף ראשיעל העמותהפרויקטיםקורסיםמרכז מידעמבט לעולםגלריהצור קשר

 

רקע כללי

מטרות ויעדים

צוות המרכז

תוכניות ופעילויות

מידע לתלמיד

 

 

 


 

השותפים בהקמת והפעלת המרכז הם:

- עמותת צעד קדימה לקידום החינוך ברהט.

- המועצה להשכלה גבוהה - אוניברסיטת בן גוריון.

- עיריית רהט.

 

צוות המרכז מורכב מ-:

- מנהל מרכז.

- רכז שטח.

- רכזת נשים.

- יועצת חינוכית.

- מדריכי ומנחי סדנאות וקורסים

- יועצי בתי הספר

- רכזים חברתיים ורכזי שכבה בבתי הספר

- סטודנטים מילגאים מתנדבים.

 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________

Created by Gehad Alafenish

 Copyright © 2008 . All Rights Reserved